Products
 TIMKEN >> TIMKEN 568/563
TIMKEN 568/563
 
·TS(冲压钢 保持架)
·内径        0.3125至34.0000英寸(7.937至863.600毫米)
·外径        1.2595至41.7323英寸(31.991至1060.000毫米)
·尺寸范围
·典型应用
·可应用范围

 

      车辆前轮、差动和小齿轮结构;传送带滚子;机械工具心轴;拖车车轮
d D T Inner Outer
73.817 127.000 36.512 568 563
© Copyright: SKFasia Bearings Co. Ltd.